Personal

Dr. Nubar Ismayilova

Cərrah fleboloq
stajı - 14 il
Təhsil - Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti
- Baltik Fleboloji cəmiyyətin üzvü
- Biolitek lazerin cərrahiyyədə tətbiqi
- Endovenoz lazer ablasiya,skleroterapiya,miniflebektomiya
- Aşagi ətaf venalarının varikroz genişlənməsi
- Tromboflebit,posttrombotik sindrom
- Diabetik pəncə