İDPM

Məqalələr

Venoz tromboz

Venoztromboz – qanın laxtalanmasının pozulması nəticəsində damar mənfəzini daraldan trombla müşahidə olunan kəskin xəstəlikdir. Tromb venalarin mənfəzini tutaraq qan axınının qarşısını alır, bəzi hallarda tam olaraq mənfəzi tutur....

Məqalələr

Buerger xəstəliyi

Yalnız siqaret çəkənlərin tutulduğu ENDARTERİT, başqa adla TROMBANGİT və ya BURGER XƏSTƏLİYİ, əksər vaxt ayaq, bəzən də qoldakı arteriyalarda kirəclənmələrə/tutulmalara səbəb ola bilər .Son zamanlar tez-tez görülən “Buerger”...

Məqalələr

Qızıl yel

Qızılyel xəstəliyi. Qızılyel streptokokk mikrobun törətdiyi ağır infeksion xəstəlikdir. Qızılyel zamanı dəri zədələnir, dəridə xarakterik al-qırmızı ləkələr əmələ gəlir. Müalicəsiz buraxılmış bu xəstəlik çox ağır fəsadlar verə bilər. Qızılyel əsasən...